Name Size Modified
Go up
gitea-1.5.0-de-darwin-10.6-386 41 MiB 07/03/2018 09:05:03 PM
gitea-1.5.0-de-darwin-10.6-386.asc 833 B 07/03/2018 09:05:03 PM
gitea-1.5.0-de-darwin-10.6-386.sha256 97 B 07/03/2018 09:05:03 PM
gitea-1.5.0-de-darwin-10.6-386.xz 19 MiB 07/03/2018 09:05:04 PM
gitea-1.5.0-de-darwin-10.6-386.xz.asc 833 B 07/03/2018 09:05:04 PM
gitea-1.5.0-de-darwin-10.6-386.xz.sha256 100 B 07/03/2018 09:05:04 PM
gitea-1.5.0-de-darwin-10.6-amd64 44 MiB 07/03/2018 09:05:06 PM
gitea-1.5.0-de-darwin-10.6-amd64.asc 833 B 07/03/2018 09:05:06 PM
gitea-1.5.0-de-darwin-10.6-amd64.sha256 99 B 07/03/2018 09:05:06 PM
gitea-1.5.0-de-darwin-10.6-amd64.xz 20 MiB 07/03/2018 09:05:07 PM
gitea-1.5.0-de-darwin-10.6-amd64.xz.asc 833 B 07/03/2018 09:05:07 PM
gitea-1.5.0-de-darwin-10.6-amd64.xz.sha256 102 B 07/03/2018 09:05:07 PM
gitea-1.5.0-de-linux-386 52 MiB 07/03/2018 09:05:09 PM
gitea-1.5.0-de-linux-386.asc 833 B 07/03/2018 09:05:09 PM
gitea-1.5.0-de-linux-386.sha256 91 B 07/03/2018 09:05:09 PM
gitea-1.5.0-de-linux-386.xz 23 MiB 07/03/2018 09:05:10 PM
gitea-1.5.0-de-linux-386.xz.asc 833 B 07/03/2018 09:05:10 PM
gitea-1.5.0-de-linux-386.xz.sha256 94 B 07/03/2018 09:05:10 PM
gitea-1.5.0-de-linux-amd64 58 MiB 07/03/2018 09:05:12 PM
gitea-1.5.0-de-linux-amd64.asc 833 B 07/03/2018 09:05:12 PM
gitea-1.5.0-de-linux-amd64.sha256 93 B 07/03/2018 09:05:12 PM
gitea-1.5.0-de-linux-amd64.xz 24 MiB 07/03/2018 09:05:14 PM
gitea-1.5.0-de-linux-amd64.xz.asc 833 B 07/03/2018 09:05:14 PM
gitea-1.5.0-de-linux-amd64.xz.sha256 96 B 07/03/2018 09:05:14 PM
gitea-1.5.0-de-linux-arm-5 50 MiB 07/03/2018 09:05:15 PM
gitea-1.5.0-de-linux-arm-5.asc 833 B 07/03/2018 09:05:15 PM
gitea-1.5.0-de-linux-arm-5.sha256 93 B 07/03/2018 09:05:15 PM
gitea-1.5.0-de-linux-arm-5.xz 22 MiB 07/03/2018 09:05:17 PM
gitea-1.5.0-de-linux-arm-5.xz.asc 833 B 07/03/2018 09:05:17 PM
gitea-1.5.0-de-linux-arm-5.xz.sha256 96 B 07/03/2018 09:05:17 PM
gitea-1.5.0-de-linux-arm-6 50 MiB 07/03/2018 09:05:18 PM
gitea-1.5.0-de-linux-arm-6.asc 833 B 07/03/2018 09:05:18 PM
gitea-1.5.0-de-linux-arm-6.sha256 93 B 07/03/2018 09:05:18 PM
gitea-1.5.0-de-linux-arm-6.xz 22 MiB 07/03/2018 09:05:20 PM
gitea-1.5.0-de-linux-arm-6.xz.asc 833 B 07/03/2018 09:05:20 PM
gitea-1.5.0-de-linux-arm-6.xz.sha256 96 B 07/03/2018 09:05:20 PM
gitea-1.5.0-de-linux-arm-7 50 MiB 07/03/2018 09:05:22 PM
gitea-1.5.0-de-linux-arm-7.asc 833 B 07/03/2018 09:05:22 PM
gitea-1.5.0-de-linux-arm-7.sha256 93 B 07/03/2018 09:05:22 PM
gitea-1.5.0-de-linux-arm-7.xz 21 MiB 07/03/2018 09:05:23 PM
gitea-1.5.0-de-linux-arm-7.xz.asc 833 B 07/03/2018 09:05:23 PM
gitea-1.5.0-de-linux-arm-7.xz.sha256 96 B 07/03/2018 09:05:23 PM
gitea-1.5.0-de-linux-arm64 56 MiB 07/03/2018 09:05:25 PM
gitea-1.5.0-de-linux-arm64.asc 833 B 07/03/2018 09:05:25 PM
gitea-1.5.0-de-linux-arm64.sha256 93 B 07/03/2018 09:05:25 PM
gitea-1.5.0-de-linux-arm64.xz 22 MiB 07/03/2018 09:05:26 PM
gitea-1.5.0-de-linux-arm64.xz.asc 833 B 07/03/2018 09:05:26 PM
gitea-1.5.0-de-linux-arm64.xz.sha256 96 B 07/03/2018 09:05:26 PM
gitea-1.5.0-de-linux-mips 56 MiB 07/03/2018 09:05:28 PM
gitea-1.5.0-de-linux-mips.asc 833 B 07/03/2018 09:05:28 PM
gitea-1.5.0-de-linux-mips.sha256 92 B 07/03/2018 09:05:28 PM
gitea-1.5.0-de-linux-mips.xz 22 MiB 07/03/2018 09:05:29 PM
gitea-1.5.0-de-linux-mips.xz.asc 833 B 07/03/2018 09:05:29 PM
gitea-1.5.0-de-linux-mips.xz.sha256 95 B 07/03/2018 09:05:29 PM
gitea-1.5.0-de-linux-mips64 60 MiB 07/03/2018 09:05:31 PM
gitea-1.5.0-de-linux-mips64.asc 833 B 07/03/2018 09:05:31 PM
gitea-1.5.0-de-linux-mips64.sha256 94 B 07/03/2018 09:05:31 PM
gitea-1.5.0-de-linux-mips64.xz 22 MiB 07/03/2018 09:05:32 PM
gitea-1.5.0-de-linux-mips64.xz.asc 833 B 07/03/2018 09:05:32 PM
gitea-1.5.0-de-linux-mips64.xz.sha256 97 B 07/03/2018 09:05:32 PM
gitea-1.5.0-de-linux-mips64le 60 MiB 07/03/2018 09:05:34 PM
gitea-1.5.0-de-linux-mips64le.asc 833 B 07/03/2018 09:05:34 PM
gitea-1.5.0-de-linux-mips64le.sha256 96 B 07/03/2018 09:05:34 PM
gitea-1.5.0-de-linux-mips64le.xz 22 MiB 07/03/2018 09:05:36 PM
gitea-1.5.0-de-linux-mips64le.xz.asc 833 B 07/03/2018 09:05:36 PM
gitea-1.5.0-de-linux-mips64le.xz.sha256 99 B 07/03/2018 09:05:36 PM
gitea-1.5.0-de-linux-mipsle 56 MiB 07/03/2018 09:05:37 PM
gitea-1.5.0-de-linux-mipsle.asc 833 B 07/03/2018 09:05:37 PM
gitea-1.5.0-de-linux-mipsle.sha256 94 B 07/03/2018 09:05:37 PM
gitea-1.5.0-de-linux-mipsle.xz 22 MiB 07/03/2018 09:05:39 PM
gitea-1.5.0-de-linux-mipsle.xz.asc 833 B 07/03/2018 09:05:39 PM
gitea-1.5.0-de-linux-mipsle.xz.sha256 97 B 07/03/2018 09:05:39 PM
gitea-1.5.0-de-windows-4.0-386.exe 50 MiB 07/03/2018 09:05:41 PM
gitea-1.5.0-de-windows-4.0-386.exe.asc 833 B 07/03/2018 09:05:41 PM
gitea-1.5.0-de-windows-4.0-386.exe.sha256 101 B 07/03/2018 09:05:41 PM
gitea-1.5.0-de-windows-4.0-386.exe.xz 22 MiB 07/03/2018 09:05:42 PM
gitea-1.5.0-de-windows-4.0-386.exe.xz.asc 833 B 07/03/2018 09:05:42 PM
gitea-1.5.0-de-windows-4.0-386.exe.xz.sha256 104 B 07/03/2018 09:05:42 PM
gitea-1.5.0-de-windows-4.0-amd64.exe 54 MiB 07/03/2018 09:05:44 PM
gitea-1.5.0-de-windows-4.0-amd64.exe.asc 833 B 07/03/2018 09:05:44 PM
gitea-1.5.0-de-windows-4.0-amd64.exe.sha256 103 B 07/03/2018 09:05:44 PM
gitea-1.5.0-de-windows-4.0-amd64.exe.xz 22 MiB 07/03/2018 09:05:45 PM
gitea-1.5.0-de-windows-4.0-amd64.exe.xz.asc 833 B 07/03/2018 09:05:45 PM
gitea-1.5.0-de-windows-4.0-amd64.exe.xz.sha256 106 B 07/03/2018 09:05:45 PM