Name Size Modified
Go up
gitea-1.5.0-de-darwin-10.6-386 41 MiB 01/28/2019 04:43:07 AM
gitea-1.5.0-de-darwin-10.6-386.asc 833 B 01/28/2019 04:42:42 AM
gitea-1.5.0-de-darwin-10.6-386.sha256 97 B 01/28/2019 04:42:42 AM
gitea-1.5.0-de-darwin-10.6-386.xz 19 MiB 01/28/2019 04:42:59 AM
gitea-1.5.0-de-darwin-10.6-386.xz.asc 833 B 01/28/2019 04:42:47 AM
gitea-1.5.0-de-darwin-10.6-386.xz.sha256 100 B 01/28/2019 04:42:47 AM
gitea-1.5.0-de-darwin-10.6-amd64 44 MiB 01/28/2019 04:43:43 AM
gitea-1.5.0-de-darwin-10.6-amd64.asc 833 B 01/28/2019 04:42:51 AM
gitea-1.5.0-de-darwin-10.6-amd64.sha256 99 B 01/28/2019 04:42:52 AM
gitea-1.5.0-de-darwin-10.6-amd64.xz 20 MiB 01/28/2019 04:43:09 AM
gitea-1.5.0-de-darwin-10.6-amd64.xz.asc 833 B 01/28/2019 04:42:59 AM
gitea-1.5.0-de-darwin-10.6-amd64.xz.sha256 102 B 01/28/2019 04:43:00 AM
gitea-1.5.0-de-linux-386 52 MiB 01/28/2019 04:43:37 AM
gitea-1.5.0-de-linux-386.asc 833 B 01/28/2019 04:43:08 AM
gitea-1.5.0-de-linux-386.sha256 91 B 01/28/2019 04:43:08 AM
gitea-1.5.0-de-linux-386.xz 23 MiB 01/28/2019 04:43:35 AM
gitea-1.5.0-de-linux-386.xz.asc 833 B 01/28/2019 04:43:10 AM
gitea-1.5.0-de-linux-386.xz.sha256 94 B 01/28/2019 04:43:10 AM
gitea-1.5.0-de-linux-amd64 58 MiB 01/28/2019 04:44:04 AM
gitea-1.5.0-de-linux-amd64.asc 833 B 01/28/2019 04:43:29 AM
gitea-1.5.0-de-linux-amd64.sha256 93 B 01/28/2019 04:43:29 AM
gitea-1.5.0-de-linux-amd64.xz 24 MiB 01/28/2019 04:43:54 AM
gitea-1.5.0-de-linux-amd64.xz.asc 833 B 01/28/2019 04:43:36 AM
gitea-1.5.0-de-linux-amd64.xz.sha256 96 B 01/28/2019 04:43:36 AM
gitea-1.5.0-de-linux-arm-5 50 MiB 01/28/2019 04:44:24 AM
gitea-1.5.0-de-linux-arm-5.asc 833 B 01/28/2019 04:43:37 AM
gitea-1.5.0-de-linux-arm-5.sha256 93 B 01/28/2019 04:43:38 AM
gitea-1.5.0-de-linux-arm-5.xz 22 MiB 01/28/2019 04:44:06 AM
gitea-1.5.0-de-linux-arm-5.xz.asc 833 B 01/28/2019 04:43:44 AM
gitea-1.5.0-de-linux-arm-5.xz.sha256 96 B 01/28/2019 04:43:50 AM
gitea-1.5.0-de-linux-arm-6 50 MiB 01/28/2019 04:44:43 AM
gitea-1.5.0-de-linux-arm-6.asc 833 B 01/28/2019 04:43:54 AM
gitea-1.5.0-de-linux-arm-6.sha256 93 B 01/28/2019 04:43:55 AM
gitea-1.5.0-de-linux-arm-6.xz 22 MiB 01/28/2019 04:44:22 AM
gitea-1.5.0-de-linux-arm-6.xz.asc 833 B 01/28/2019 04:44:04 AM
gitea-1.5.0-de-linux-arm-6.xz.sha256 96 B 01/28/2019 04:44:05 AM
gitea-1.5.0-de-linux-arm-7 50 MiB 01/28/2019 04:44:50 AM
gitea-1.5.0-de-linux-arm-7.asc 833 B 01/28/2019 04:44:07 AM
gitea-1.5.0-de-linux-arm-7.sha256 93 B 01/28/2019 04:44:07 AM
gitea-1.5.0-de-linux-arm-7.xz 21 MiB 01/28/2019 04:44:29 AM
gitea-1.5.0-de-linux-arm-7.xz.asc 833 B 01/28/2019 04:44:22 AM
gitea-1.5.0-de-linux-arm-7.xz.sha256 96 B 01/28/2019 04:44:23 AM
gitea-1.5.0-de-linux-arm64 56 MiB 01/28/2019 04:45:28 AM
gitea-1.5.0-de-linux-arm64.asc 833 B 01/28/2019 04:44:25 AM
gitea-1.5.0-de-linux-arm64.sha256 93 B 01/28/2019 04:44:25 AM
gitea-1.5.0-de-linux-arm64.xz 22 MiB 01/28/2019 04:44:46 AM
gitea-1.5.0-de-linux-arm64.xz.asc 833 B 01/28/2019 04:44:29 AM
gitea-1.5.0-de-linux-arm64.xz.sha256 96 B 01/28/2019 04:44:30 AM
gitea-1.5.0-de-linux-mips 56 MiB 01/28/2019 04:45:38 AM
gitea-1.5.0-de-linux-mips.asc 833 B 01/28/2019 04:44:43 AM
gitea-1.5.0-de-linux-mips.sha256 92 B 01/28/2019 04:44:44 AM
gitea-1.5.0-de-linux-mips.xz 22 MiB 01/28/2019 04:45:10 AM
gitea-1.5.0-de-linux-mips.xz.asc 833 B 01/28/2019 04:44:47 AM
gitea-1.5.0-de-linux-mips.xz.sha256 95 B 01/28/2019 04:44:48 AM
gitea-1.5.0-de-linux-mips64 60 MiB 01/28/2019 04:46:05 AM
gitea-1.5.0-de-linux-mips64.asc 833 B 01/28/2019 04:44:50 AM
gitea-1.5.0-de-linux-mips64.sha256 94 B 01/28/2019 04:44:51 AM
gitea-1.5.0-de-linux-mips64.xz 22 MiB 01/28/2019 04:45:09 AM
gitea-1.5.0-de-linux-mips64.xz.asc 833 B 01/28/2019 04:45:09 AM
gitea-1.5.0-de-linux-mips64.xz.sha256 97 B 01/28/2019 04:45:10 AM
gitea-1.5.0-de-linux-mips64le 60 MiB 01/28/2019 04:46:21 AM
gitea-1.5.0-de-linux-mips64le.asc 833 B 01/28/2019 04:45:10 AM
gitea-1.5.0-de-linux-mips64le.sha256 96 B 01/28/2019 04:45:11 AM
gitea-1.5.0-de-linux-mips64le.xz 22 MiB 01/28/2019 04:45:27 AM
gitea-1.5.0-de-linux-mips64le.xz.asc 833 B 01/28/2019 04:45:27 AM
gitea-1.5.0-de-linux-mips64le.xz.sha256 99 B 01/28/2019 04:45:28 AM
gitea-1.5.0-de-linux-mipsle 56 MiB 01/28/2019 04:46:25 AM
gitea-1.5.0-de-linux-mipsle.asc 833 B 01/28/2019 04:45:28 AM
gitea-1.5.0-de-linux-mipsle.sha256 94 B 01/28/2019 04:45:29 AM
gitea-1.5.0-de-linux-mipsle.xz 22 MiB 01/28/2019 04:45:47 AM
gitea-1.5.0-de-linux-mipsle.xz.asc 833 B 01/28/2019 04:45:39 AM
gitea-1.5.0-de-linux-mipsle.xz.sha256 97 B 01/28/2019 04:45:40 AM
gitea-1.5.0-de-windows-4.0-386.exe 50 MiB 01/28/2019 04:46:28 AM
gitea-1.5.0-de-windows-4.0-386.exe.asc 833 B 01/28/2019 04:45:47 AM
gitea-1.5.0-de-windows-4.0-386.exe.sha256 101 B 01/28/2019 04:45:48 AM
gitea-1.5.0-de-windows-4.0-386.exe.xz 22 MiB 01/28/2019 04:46:05 AM
gitea-1.5.0-de-windows-4.0-386.exe.xz.asc 833 B 01/28/2019 04:46:05 AM
gitea-1.5.0-de-windows-4.0-386.exe.xz.sha256 104 B 01/28/2019 04:46:06 AM
gitea-1.5.0-de-windows-4.0-amd64.exe 54 MiB 01/28/2019 04:46:49 AM
gitea-1.5.0-de-windows-4.0-amd64.exe.asc 833 B 01/28/2019 04:46:06 AM
gitea-1.5.0-de-windows-4.0-amd64.exe.sha256 103 B 01/28/2019 04:46:07 AM
gitea-1.5.0-de-windows-4.0-amd64.exe.xz 22 MiB 01/28/2019 04:46:24 AM
gitea-1.5.0-de-windows-4.0-amd64.exe.xz.asc 833 B 01/28/2019 04:46:22 AM
gitea-1.5.0-de-windows-4.0-amd64.exe.xz.sha256 106 B 01/28/2019 04:46:22 AM