Name Size Modified
Go up
gitea-1.6.0-de-darwin-10.6-386 47 MiB 10/17/2018 07:04:29 PM
gitea-1.6.0-de-darwin-10.6-386.asc 833 B 10/17/2018 07:04:29 PM
gitea-1.6.0-de-darwin-10.6-386.sha256 97 B 10/17/2018 07:04:29 PM
gitea-1.6.0-de-darwin-10.6-386.xz 22 MiB 10/17/2018 07:04:30 PM
gitea-1.6.0-de-darwin-10.6-386.xz.asc 833 B 10/17/2018 07:04:30 PM
gitea-1.6.0-de-darwin-10.6-386.xz.sha256 100 B 10/17/2018 07:04:30 PM
gitea-1.6.0-de-darwin-10.6-amd64 51 MiB 10/17/2018 07:04:32 PM
gitea-1.6.0-de-darwin-10.6-amd64.asc 833 B 10/17/2018 07:04:32 PM
gitea-1.6.0-de-darwin-10.6-amd64.sha256 99 B 10/17/2018 07:04:32 PM
gitea-1.6.0-de-darwin-10.6-amd64.xz 23 MiB 10/17/2018 07:04:33 PM
gitea-1.6.0-de-darwin-10.6-amd64.xz.asc 833 B 10/17/2018 07:04:33 PM
gitea-1.6.0-de-darwin-10.6-amd64.xz.sha256 102 B 10/17/2018 07:04:33 PM
gitea-1.6.0-de-linux-386 50 MiB 10/17/2018 07:04:35 PM
gitea-1.6.0-de-linux-386.asc 833 B 10/17/2018 07:04:35 PM
gitea-1.6.0-de-linux-386.sha256 91 B 10/17/2018 07:04:35 PM
gitea-1.6.0-de-linux-386.xz 29 MiB 10/17/2018 07:04:37 PM
gitea-1.6.0-de-linux-386.xz.asc 833 B 10/17/2018 07:04:37 PM
gitea-1.6.0-de-linux-386.xz.sha256 94 B 10/17/2018 07:04:37 PM
gitea-1.6.0-de-linux-amd64 54 MiB 10/17/2018 07:04:38 PM
gitea-1.6.0-de-linux-amd64.asc 833 B 10/17/2018 07:04:38 PM
gitea-1.6.0-de-linux-amd64.sha256 93 B 10/17/2018 07:04:38 PM
gitea-1.6.0-de-linux-amd64.xz 29 MiB 10/17/2018 07:04:40 PM
gitea-1.6.0-de-linux-amd64.xz.asc 833 B 10/17/2018 07:04:40 PM
gitea-1.6.0-de-linux-amd64.xz.sha256 96 B 10/17/2018 07:04:40 PM
gitea-1.6.0-de-linux-arm-5 48 MiB 10/17/2018 07:04:42 PM
gitea-1.6.0-de-linux-arm-5.asc 833 B 10/17/2018 07:04:42 PM
gitea-1.6.0-de-linux-arm-5.sha256 93 B 10/17/2018 07:04:42 PM
gitea-1.6.0-de-linux-arm-5.xz 27 MiB 10/17/2018 07:04:43 PM
gitea-1.6.0-de-linux-arm-5.xz.asc 833 B 10/17/2018 07:04:43 PM
gitea-1.6.0-de-linux-arm-5.xz.sha256 96 B 10/17/2018 07:04:43 PM
gitea-1.6.0-de-linux-arm-6 48 MiB 10/17/2018 07:04:45 PM
gitea-1.6.0-de-linux-arm-6.asc 833 B 10/17/2018 07:04:45 PM
gitea-1.6.0-de-linux-arm-6.sha256 93 B 10/17/2018 07:04:45 PM
gitea-1.6.0-de-linux-arm-6.xz 27 MiB 10/17/2018 07:04:46 PM
gitea-1.6.0-de-linux-arm-6.xz.asc 833 B 10/17/2018 07:04:46 PM
gitea-1.6.0-de-linux-arm-6.xz.sha256 96 B 10/17/2018 07:04:46 PM
gitea-1.6.0-de-linux-arm-7 48 MiB 10/17/2018 07:04:48 PM
gitea-1.6.0-de-linux-arm-7.asc 833 B 10/17/2018 07:04:48 PM
gitea-1.6.0-de-linux-arm-7.sha256 93 B 10/17/2018 07:04:48 PM
gitea-1.6.0-de-linux-arm-7.xz 27 MiB 10/17/2018 07:04:49 PM
gitea-1.6.0-de-linux-arm-7.xz.asc 833 B 10/17/2018 07:04:49 PM
gitea-1.6.0-de-linux-arm-7.xz.sha256 96 B 10/17/2018 07:04:49 PM
gitea-1.6.0-de-linux-arm64 51 MiB 10/17/2018 07:04:51 PM
gitea-1.6.0-de-linux-arm64.asc 833 B 10/17/2018 07:04:51 PM
gitea-1.6.0-de-linux-arm64.sha256 93 B 10/17/2018 07:04:51 PM
gitea-1.6.0-de-linux-arm64.xz 28 MiB 10/17/2018 07:04:53 PM
gitea-1.6.0-de-linux-arm64.xz.asc 833 B 10/17/2018 07:04:53 PM
gitea-1.6.0-de-linux-arm64.xz.sha256 96 B 10/17/2018 07:04:53 PM
gitea-1.6.0-de-linux-mips 52 MiB 10/17/2018 07:04:54 PM
gitea-1.6.0-de-linux-mips.asc 833 B 10/17/2018 07:04:54 PM
gitea-1.6.0-de-linux-mips.sha256 92 B 10/17/2018 07:04:54 PM
gitea-1.6.0-de-linux-mips.xz 27 MiB 10/17/2018 07:04:56 PM
gitea-1.6.0-de-linux-mips.xz.asc 833 B 10/17/2018 07:04:56 PM
gitea-1.6.0-de-linux-mips.xz.sha256 95 B 10/17/2018 07:04:56 PM
gitea-1.6.0-de-linux-mips64 55 MiB 10/17/2018 07:04:58 PM
gitea-1.6.0-de-linux-mips64.asc 833 B 10/17/2018 07:04:58 PM
gitea-1.6.0-de-linux-mips64.sha256 94 B 10/17/2018 07:04:58 PM
gitea-1.6.0-de-linux-mips64.xz 28 MiB 10/17/2018 07:04:59 PM
gitea-1.6.0-de-linux-mips64.xz.asc 833 B 10/17/2018 07:04:59 PM
gitea-1.6.0-de-linux-mips64.xz.sha256 97 B 10/17/2018 07:04:59 PM
gitea-1.6.0-de-linux-mips64le 55 MiB 10/17/2018 07:05:01 PM
gitea-1.6.0-de-linux-mips64le.asc 833 B 10/17/2018 07:05:01 PM
gitea-1.6.0-de-linux-mips64le.sha256 96 B 10/17/2018 07:05:01 PM
gitea-1.6.0-de-linux-mips64le.xz 27 MiB 10/17/2018 07:05:02 PM
gitea-1.6.0-de-linux-mips64le.xz.asc 833 B 10/17/2018 07:05:02 PM
gitea-1.6.0-de-linux-mips64le.xz.sha256 99 B 10/17/2018 07:05:02 PM
gitea-1.6.0-de-linux-mipsle 52 MiB 10/17/2018 07:05:04 PM
gitea-1.6.0-de-linux-mipsle.asc 833 B 10/17/2018 07:05:04 PM
gitea-1.6.0-de-linux-mipsle.sha256 94 B 10/17/2018 07:05:04 PM
gitea-1.6.0-de-linux-mipsle.xz 27 MiB 10/17/2018 07:05:05 PM
gitea-1.6.0-de-linux-mipsle.xz.asc 833 B 10/17/2018 07:05:05 PM
gitea-1.6.0-de-linux-mipsle.xz.sha256 97 B 10/17/2018 07:05:05 PM
gitea-1.6.0-de-windows-4.0-386.exe 61 MiB 10/17/2018 07:05:07 PM
gitea-1.6.0-de-windows-4.0-386.exe.asc 833 B 10/17/2018 07:05:07 PM
gitea-1.6.0-de-windows-4.0-386.exe.sha256 101 B 10/17/2018 07:05:07 PM
gitea-1.6.0-de-windows-4.0-386.exe.xz 27 MiB 10/17/2018 07:05:08 PM
gitea-1.6.0-de-windows-4.0-386.exe.xz.asc 833 B 10/17/2018 07:05:08 PM
gitea-1.6.0-de-windows-4.0-386.exe.xz.sha256 104 B 10/17/2018 07:05:08 PM
gitea-1.6.0-de-windows-4.0-amd64.exe 70 MiB 10/17/2018 07:05:10 PM
gitea-1.6.0-de-windows-4.0-amd64.exe.asc 833 B 10/17/2018 07:05:10 PM
gitea-1.6.0-de-windows-4.0-amd64.exe.sha256 103 B 10/17/2018 07:05:10 PM
gitea-1.6.0-de-windows-4.0-amd64.exe.xz 28 MiB 10/17/2018 07:05:12 PM
gitea-1.6.0-de-windows-4.0-amd64.exe.xz.asc 833 B 10/17/2018 07:05:12 PM
gitea-1.6.0-de-windows-4.0-amd64.exe.xz.sha256 106 B 10/17/2018 07:05:12 PM