Name Size Modified
Go up
gitea-1.6.0-de-darwin-10.6-386 47 MiB 01/28/2019 04:56:37 AM
gitea-1.6.0-de-darwin-10.6-386.asc 833 B 01/28/2019 05:10:58 AM
gitea-1.6.0-de-darwin-10.6-386.sha256 97 B 01/28/2019 05:10:58 AM
gitea-1.6.0-de-darwin-10.6-386.xz 22 MiB 01/28/2019 05:11:13 AM
gitea-1.6.0-de-darwin-10.6-386.xz.asc 833 B 01/28/2019 05:10:58 AM
gitea-1.6.0-de-darwin-10.6-386.xz.sha256 100 B 01/28/2019 05:10:59 AM
gitea-1.6.0-de-darwin-10.6-amd64 51 MiB 01/28/2019 05:11:44 AM
gitea-1.6.0-de-darwin-10.6-amd64.asc 833 B 01/28/2019 05:11:03 AM
gitea-1.6.0-de-darwin-10.6-amd64.sha256 99 B 01/28/2019 05:11:04 AM
gitea-1.6.0-de-darwin-10.6-amd64.xz 23 MiB 01/28/2019 05:11:19 AM
gitea-1.6.0-de-darwin-10.6-amd64.xz.asc 833 B 01/28/2019 05:11:10 AM
gitea-1.6.0-de-darwin-10.6-amd64.xz.sha256 102 B 01/28/2019 05:11:10 AM
gitea-1.6.0-de-linux-386 50 MiB 01/28/2019 05:11:51 AM
gitea-1.6.0-de-linux-386.asc 833 B 01/28/2019 05:11:12 AM
gitea-1.6.0-de-linux-386.sha256 91 B 01/28/2019 05:11:13 AM
gitea-1.6.0-de-linux-386.xz 29 MiB 01/28/2019 05:11:52 AM
gitea-1.6.0-de-linux-386.xz.asc 833 B 01/28/2019 05:11:14 AM
gitea-1.6.0-de-linux-386.xz.sha256 94 B 01/28/2019 05:11:14 AM
gitea-1.6.0-de-linux-amd64 54 MiB 01/28/2019 05:12:09 AM
gitea-1.6.0-de-linux-amd64.asc 833 B 01/28/2019 05:11:19 AM
gitea-1.6.0-de-linux-amd64.sha256 93 B 01/28/2019 05:11:20 AM
gitea-1.6.0-de-linux-amd64.xz 29 MiB 01/28/2019 05:11:39 AM
gitea-1.6.0-de-linux-amd64.xz.asc 833 B 01/28/2019 05:11:39 AM
gitea-1.6.0-de-linux-amd64.xz.sha256 96 B 01/28/2019 05:11:40 AM
gitea-1.6.0-de-linux-arm-5 48 MiB 01/28/2019 05:12:02 AM
gitea-1.6.0-de-linux-arm-5.asc 833 B 01/28/2019 05:11:44 AM
gitea-1.6.0-de-linux-arm-5.sha256 93 B 01/28/2019 05:11:45 AM
gitea-1.6.0-de-linux-arm-5.xz 27 MiB 01/28/2019 05:12:13 AM
gitea-1.6.0-de-linux-arm-5.xz.asc 833 B 01/28/2019 05:11:51 AM
gitea-1.6.0-de-linux-arm-5.xz.sha256 96 B 01/28/2019 05:11:52 AM
gitea-1.6.0-de-linux-arm-6 48 MiB 01/28/2019 05:12:23 AM
gitea-1.6.0-de-linux-arm-6.asc 833 B 01/28/2019 05:11:52 AM
gitea-1.6.0-de-linux-arm-6.sha256 93 B 01/28/2019 05:11:53 AM
gitea-1.6.0-de-linux-arm-6.xz 27 MiB 01/28/2019 05:12:20 AM
gitea-1.6.0-de-linux-arm-6.xz.asc 833 B 01/28/2019 05:12:03 AM
gitea-1.6.0-de-linux-arm-6.xz.sha256 96 B 01/28/2019 05:12:03 AM
gitea-1.6.0-de-linux-arm-7 48 MiB 01/28/2019 05:12:32 AM
gitea-1.6.0-de-linux-arm-7.asc 833 B 01/28/2019 05:12:10 AM
gitea-1.6.0-de-linux-arm-7.sha256 93 B 01/28/2019 05:12:10 AM
gitea-1.6.0-de-linux-arm-7.xz 27 MiB 01/28/2019 05:12:35 AM
gitea-1.6.0-de-linux-arm-7.xz.asc 833 B 01/28/2019 05:12:13 AM
gitea-1.6.0-de-linux-arm-7.xz.sha256 96 B 01/28/2019 05:12:14 AM
gitea-1.6.0-de-linux-arm64 51 MiB 01/28/2019 05:13:08 AM
gitea-1.6.0-de-linux-arm64.asc 833 B 01/28/2019 05:12:20 AM
gitea-1.6.0-de-linux-arm64.sha256 93 B 01/28/2019 05:12:21 AM
gitea-1.6.0-de-linux-arm64.xz 28 MiB 01/28/2019 05:12:38 AM
gitea-1.6.0-de-linux-arm64.xz.asc 833 B 01/28/2019 05:12:23 AM
gitea-1.6.0-de-linux-arm64.xz.sha256 96 B 01/28/2019 05:12:24 AM
gitea-1.6.0-de-linux-mips 52 MiB 01/28/2019 05:13:08 AM
gitea-1.6.0-de-linux-mips.asc 833 B 01/28/2019 05:12:33 AM
gitea-1.6.0-de-linux-mips.sha256 92 B 01/28/2019 05:12:33 AM
gitea-1.6.0-de-linux-mips.xz 27 MiB 01/28/2019 05:12:50 AM
gitea-1.6.0-de-linux-mips.xz.asc 833 B 01/28/2019 05:12:36 AM
gitea-1.6.0-de-linux-mips.xz.sha256 95 B 01/28/2019 05:12:36 AM
gitea-1.6.0-de-linux-mips64 55 MiB 01/28/2019 05:13:28 AM
gitea-1.6.0-de-linux-mips64.asc 833 B 01/28/2019 05:12:39 AM
gitea-1.6.0-de-linux-mips64.sha256 94 B 01/28/2019 05:12:39 AM
gitea-1.6.0-de-linux-mips64.xz 28 MiB 01/28/2019 05:12:59 AM
gitea-1.6.0-de-linux-mips64.xz.asc 833 B 01/28/2019 05:12:50 AM
gitea-1.6.0-de-linux-mips64.xz.sha256 97 B 01/28/2019 05:12:50 AM
gitea-1.6.0-de-linux-mips64le 55 MiB 01/28/2019 05:13:22 AM
gitea-1.6.0-de-linux-mips64le.asc 833 B 01/28/2019 05:13:00 AM
gitea-1.6.0-de-linux-mips64le.sha256 96 B 01/28/2019 05:13:00 AM
gitea-1.6.0-de-linux-mips64le.xz 27 MiB 01/28/2019 05:13:26 AM
gitea-1.6.0-de-linux-mips64le.xz.asc 833 B 01/28/2019 05:13:08 AM
gitea-1.6.0-de-linux-mips64le.xz.sha256 99 B 01/28/2019 05:13:09 AM
gitea-1.6.0-de-linux-mipsle 52 MiB 01/28/2019 05:13:54 AM
gitea-1.6.0-de-linux-mipsle.asc 833 B 01/28/2019 05:13:09 AM
gitea-1.6.0-de-linux-mipsle.sha256 94 B 01/28/2019 05:13:09 AM
gitea-1.6.0-de-linux-mipsle.xz 27 MiB 01/28/2019 05:13:33 AM
gitea-1.6.0-de-linux-mipsle.xz.asc 833 B 01/28/2019 05:13:22 AM
gitea-1.6.0-de-linux-mipsle.xz.sha256 97 B 01/28/2019 05:13:23 AM
gitea-1.6.0-de-windows-4.0-386.exe 61 MiB 01/28/2019 05:14:03 AM
gitea-1.6.0-de-windows-4.0-386.exe.asc 833 B 01/28/2019 05:13:26 AM
gitea-1.6.0-de-windows-4.0-386.exe.sha256 101 B 01/28/2019 05:13:27 AM
gitea-1.6.0-de-windows-4.0-386.exe.xz 27 MiB 01/28/2019 05:14:02 AM
gitea-1.6.0-de-windows-4.0-386.exe.xz.asc 833 B 01/28/2019 05:13:29 AM
gitea-1.6.0-de-windows-4.0-386.exe.xz.sha256 104 B 01/28/2019 05:13:29 AM
gitea-1.6.0-de-windows-4.0-amd64.exe 70 MiB 01/28/2019 05:14:37 AM
gitea-1.6.0-de-windows-4.0-amd64.exe.asc 833 B 01/28/2019 05:13:34 AM
gitea-1.6.0-de-windows-4.0-amd64.exe.sha256 103 B 01/28/2019 05:13:34 AM
gitea-1.6.0-de-windows-4.0-amd64.exe.xz 28 MiB 01/28/2019 05:13:55 AM
gitea-1.6.0-de-windows-4.0-amd64.exe.xz.asc 833 B 01/28/2019 05:13:54 AM
gitea-1.6.0-de-windows-4.0-amd64.exe.xz.sha256 106 B 01/28/2019 05:13:55 AM