Name Size Modified
Go up
gitea-1.7.0-de-darwin-10.6-386 51 MiB 01/03/2019 08:25:47 PM
gitea-1.7.0-de-darwin-10.6-386.asc 833 B 01/03/2019 08:25:47 PM
gitea-1.7.0-de-darwin-10.6-386.sha256 97 B 01/03/2019 08:25:48 PM
gitea-1.7.0-de-darwin-10.6-386.xz 24 MiB 01/03/2019 08:25:49 PM
gitea-1.7.0-de-darwin-10.6-386.xz.asc 833 B 01/03/2019 08:25:49 PM
gitea-1.7.0-de-darwin-10.6-386.xz.sha256 100 B 01/03/2019 08:25:49 PM
gitea-1.7.0-de-darwin-10.6-amd64 57 MiB 01/03/2019 08:25:51 PM
gitea-1.7.0-de-darwin-10.6-amd64.asc 833 B 01/03/2019 08:25:51 PM
gitea-1.7.0-de-darwin-10.6-amd64.sha256 99 B 01/03/2019 08:25:51 PM
gitea-1.7.0-de-darwin-10.6-amd64.xz 25 MiB 01/03/2019 08:25:52 PM
gitea-1.7.0-de-darwin-10.6-amd64.xz.asc 833 B 01/03/2019 08:25:52 PM
gitea-1.7.0-de-darwin-10.6-amd64.xz.sha256 102 B 01/03/2019 08:25:52 PM
gitea-1.7.0-de-linux-386 54 MiB 01/03/2019 08:25:54 PM
gitea-1.7.0-de-linux-386.asc 833 B 01/03/2019 08:25:54 PM
gitea-1.7.0-de-linux-386.sha256 91 B 01/03/2019 08:25:54 PM
gitea-1.7.0-de-linux-386.xz 31 MiB 01/03/2019 08:25:55 PM
gitea-1.7.0-de-linux-386.xz.asc 833 B 01/03/2019 08:25:55 PM
gitea-1.7.0-de-linux-386.xz.sha256 94 B 01/03/2019 08:25:55 PM
gitea-1.7.0-de-linux-amd64 59 MiB 01/03/2019 08:25:57 PM
gitea-1.7.0-de-linux-amd64.asc 833 B 01/03/2019 08:25:57 PM
gitea-1.7.0-de-linux-amd64.sha256 93 B 01/03/2019 08:25:57 PM
gitea-1.7.0-de-linux-amd64.xz 32 MiB 01/03/2019 08:25:59 PM
gitea-1.7.0-de-linux-amd64.xz.asc 833 B 01/03/2019 08:25:59 PM
gitea-1.7.0-de-linux-amd64.xz.sha256 96 B 01/03/2019 08:25:59 PM
gitea-1.7.0-de-linux-arm-5 53 MiB 01/03/2019 08:26:00 PM
gitea-1.7.0-de-linux-arm-5.asc 833 B 01/03/2019 08:26:00 PM
gitea-1.7.0-de-linux-arm-5.sha256 93 B 01/03/2019 08:26:00 PM
gitea-1.7.0-de-linux-arm-5.xz 29 MiB 01/03/2019 08:26:02 PM
gitea-1.7.0-de-linux-arm-5.xz.asc 833 B 01/03/2019 08:26:02 PM
gitea-1.7.0-de-linux-arm-5.xz.sha256 96 B 01/03/2019 08:26:02 PM
gitea-1.7.0-de-linux-arm-6 53 MiB 01/03/2019 08:26:04 PM
gitea-1.7.0-de-linux-arm-6.asc 833 B 01/03/2019 08:26:04 PM
gitea-1.7.0-de-linux-arm-6.sha256 93 B 01/03/2019 08:26:04 PM
gitea-1.7.0-de-linux-arm-6.xz 29 MiB 01/03/2019 08:26:05 PM
gitea-1.7.0-de-linux-arm-6.xz.asc 833 B 01/03/2019 08:26:05 PM
gitea-1.7.0-de-linux-arm-6.xz.sha256 96 B 01/03/2019 08:26:05 PM
gitea-1.7.0-de-linux-arm-7 52 MiB 01/03/2019 08:26:07 PM
gitea-1.7.0-de-linux-arm-7.asc 833 B 01/03/2019 08:26:07 PM
gitea-1.7.0-de-linux-arm-7.sha256 93 B 01/03/2019 08:26:07 PM
gitea-1.7.0-de-linux-arm-7.xz 28 MiB 01/03/2019 08:26:08 PM
gitea-1.7.0-de-linux-arm-7.xz.asc 833 B 01/03/2019 08:26:08 PM
gitea-1.7.0-de-linux-arm-7.xz.sha256 96 B 01/03/2019 08:26:08 PM
gitea-1.7.0-de-linux-arm64 56 MiB 01/03/2019 08:26:10 PM
gitea-1.7.0-de-linux-arm64.asc 833 B 01/03/2019 08:26:10 PM
gitea-1.7.0-de-linux-arm64.sha256 93 B 01/03/2019 08:26:10 PM
gitea-1.7.0-de-linux-arm64.xz 30 MiB 01/03/2019 08:26:12 PM
gitea-1.7.0-de-linux-arm64.xz.asc 833 B 01/03/2019 08:26:12 PM
gitea-1.7.0-de-linux-arm64.xz.sha256 96 B 01/03/2019 08:26:12 PM
gitea-1.7.0-de-linux-mips 57 MiB 01/03/2019 08:26:14 PM
gitea-1.7.0-de-linux-mips.asc 833 B 01/03/2019 08:26:14 PM
gitea-1.7.0-de-linux-mips.sha256 92 B 01/03/2019 08:26:14 PM
gitea-1.7.0-de-linux-mips.xz 29 MiB 01/03/2019 08:26:15 PM
gitea-1.7.0-de-linux-mips.xz.asc 833 B 01/03/2019 08:26:15 PM
gitea-1.7.0-de-linux-mips.xz.sha256 95 B 01/03/2019 08:26:15 PM
gitea-1.7.0-de-linux-mips64 60 MiB 01/03/2019 08:26:17 PM
gitea-1.7.0-de-linux-mips64.asc 833 B 01/03/2019 08:26:17 PM
gitea-1.7.0-de-linux-mips64.sha256 94 B 01/03/2019 08:26:17 PM
gitea-1.7.0-de-linux-mips64.xz 30 MiB 01/03/2019 08:26:19 PM
gitea-1.7.0-de-linux-mips64.xz.asc 833 B 01/03/2019 08:26:19 PM
gitea-1.7.0-de-linux-mips64.xz.sha256 97 B 01/03/2019 08:26:19 PM
gitea-1.7.0-de-linux-mips64le 60 MiB 01/03/2019 08:26:20 PM
gitea-1.7.0-de-linux-mips64le.asc 833 B 01/03/2019 08:26:20 PM
gitea-1.7.0-de-linux-mips64le.sha256 96 B 01/03/2019 08:26:20 PM
gitea-1.7.0-de-linux-mips64le.xz 29 MiB 01/03/2019 08:26:22 PM
gitea-1.7.0-de-linux-mips64le.xz.asc 833 B 01/03/2019 08:26:22 PM
gitea-1.7.0-de-linux-mips64le.xz.sha256 99 B 01/03/2019 08:26:22 PM
gitea-1.7.0-de-linux-mipsle 57 MiB 01/03/2019 08:26:24 PM
gitea-1.7.0-de-linux-mipsle.asc 833 B 01/03/2019 08:26:24 PM
gitea-1.7.0-de-linux-mipsle.sha256 94 B 01/03/2019 08:26:24 PM
gitea-1.7.0-de-linux-mipsle.xz 29 MiB 01/03/2019 08:26:25 PM
gitea-1.7.0-de-linux-mipsle.xz.asc 833 B 01/03/2019 08:26:25 PM
gitea-1.7.0-de-linux-mipsle.xz.sha256 97 B 01/03/2019 08:26:25 PM
gitea-1.7.0-de-windows-4.0-386.exe 68 MiB 01/03/2019 08:26:27 PM
gitea-1.7.0-de-windows-4.0-386.exe.asc 833 B 01/03/2019 08:26:27 PM
gitea-1.7.0-de-windows-4.0-386.exe.sha256 101 B 01/03/2019 08:26:27 PM
gitea-1.7.0-de-windows-4.0-386.exe.xz 29 MiB 01/03/2019 08:26:29 PM
gitea-1.7.0-de-windows-4.0-386.exe.xz.asc 833 B 01/03/2019 08:26:29 PM
gitea-1.7.0-de-windows-4.0-386.exe.xz.sha256 104 B 01/03/2019 08:26:29 PM
gitea-1.7.0-de-windows-4.0-amd64.exe 78 MiB 01/03/2019 08:26:31 PM
gitea-1.7.0-de-windows-4.0-amd64.exe.asc 833 B 01/03/2019 08:26:31 PM
gitea-1.7.0-de-windows-4.0-amd64.exe.sha256 103 B 01/03/2019 08:26:31 PM
gitea-1.7.0-de-windows-4.0-amd64.exe.xz 30 MiB 01/03/2019 08:26:32 PM
gitea-1.7.0-de-windows-4.0-amd64.exe.xz.asc 833 B 01/03/2019 08:26:32 PM
gitea-1.7.0-de-windows-4.0-amd64.exe.xz.sha256 106 B 01/03/2019 08:26:32 PM