Name Size Modified
Go up
gitea-1.7.0-de-darwin-10.6-386 51 MiB 01/28/2019 05:40:59 AM
gitea-1.7.0-de-darwin-10.6-386.asc 833 B 01/28/2019 05:40:36 AM
gitea-1.7.0-de-darwin-10.6-386.sha256 97 B 01/28/2019 05:40:36 AM
gitea-1.7.0-de-darwin-10.6-386.xz 24 MiB 01/28/2019 05:40:56 AM
gitea-1.7.0-de-darwin-10.6-386.xz.asc 833 B 01/28/2019 05:40:40 AM
gitea-1.7.0-de-darwin-10.6-386.xz.sha256 100 B 01/28/2019 05:40:41 AM
gitea-1.7.0-de-darwin-10.6-amd64 57 MiB 01/28/2019 05:41:24 AM
gitea-1.7.0-de-darwin-10.6-amd64.asc 833 B 01/28/2019 05:40:54 AM
gitea-1.7.0-de-darwin-10.6-amd64.sha256 99 B 01/28/2019 05:40:55 AM
gitea-1.7.0-de-darwin-10.6-amd64.xz 25 MiB 01/28/2019 05:41:17 AM
gitea-1.7.0-de-darwin-10.6-amd64.xz.asc 833 B 01/28/2019 05:40:57 AM
gitea-1.7.0-de-darwin-10.6-amd64.xz.sha256 102 B 01/28/2019 05:40:57 AM
gitea-1.7.0-de-linux-386 54 MiB 01/28/2019 05:42:02 AM
gitea-1.7.0-de-linux-386.asc 833 B 01/28/2019 05:40:59 AM
gitea-1.7.0-de-linux-386.sha256 91 B 01/28/2019 05:40:59 AM
gitea-1.7.0-de-linux-386.xz 31 MiB 01/28/2019 05:41:34 AM
gitea-1.7.0-de-linux-386.xz.asc 833 B 01/28/2019 05:41:03 AM
gitea-1.7.0-de-linux-386.xz.sha256 94 B 01/28/2019 05:41:04 AM
gitea-1.7.0-de-linux-amd64 59 MiB 01/28/2019 05:42:03 AM
gitea-1.7.0-de-linux-amd64.asc 833 B 01/28/2019 05:41:18 AM
gitea-1.7.0-de-linux-amd64.sha256 93 B 01/28/2019 05:41:18 AM
gitea-1.7.0-de-linux-amd64.xz 32 MiB 01/28/2019 05:41:50 AM
gitea-1.7.0-de-linux-amd64.xz.asc 833 B 01/28/2019 05:41:25 AM
gitea-1.7.0-de-linux-amd64.xz.sha256 96 B 01/28/2019 05:41:25 AM
gitea-1.7.0-de-linux-arm-5 53 MiB 01/28/2019 05:42:03 AM
gitea-1.7.0-de-linux-arm-5.asc 833 B 01/28/2019 05:41:35 AM
gitea-1.7.0-de-linux-arm-5.sha256 93 B 01/28/2019 05:41:35 AM
gitea-1.7.0-de-linux-arm-5.xz 29 MiB 01/28/2019 05:41:58 AM
gitea-1.7.0-de-linux-arm-5.xz.asc 833 B 01/28/2019 05:41:51 AM
gitea-1.7.0-de-linux-arm-5.xz.sha256 96 B 01/28/2019 05:41:51 AM
gitea-1.7.0-de-linux-arm-6 53 MiB 01/28/2019 05:42:37 AM
gitea-1.7.0-de-linux-arm-6.asc 833 B 01/28/2019 05:41:59 AM
gitea-1.7.0-de-linux-arm-6.sha256 93 B 01/28/2019 05:41:59 AM
gitea-1.7.0-de-linux-arm-6.xz 29 MiB 01/28/2019 05:42:26 AM
gitea-1.7.0-de-linux-arm-6.xz.asc 833 B 01/28/2019 05:42:03 AM
gitea-1.7.0-de-linux-arm-6.xz.sha256 96 B 01/28/2019 05:42:03 AM
gitea-1.7.0-de-linux-arm-7 52 MiB 01/28/2019 05:42:52 AM
gitea-1.7.0-de-linux-arm-7.asc 833 B 01/28/2019 05:42:03 AM
gitea-1.7.0-de-linux-arm-7.sha256 93 B 01/28/2019 05:42:04 AM
gitea-1.7.0-de-linux-arm-7.xz 28 MiB 01/28/2019 05:42:26 AM
gitea-1.7.0-de-linux-arm-7.xz.asc 833 B 01/28/2019 05:42:04 AM
gitea-1.7.0-de-linux-arm-7.xz.sha256 96 B 01/28/2019 05:42:05 AM
gitea-1.7.0-de-linux-arm64 56 MiB 01/28/2019 05:42:53 AM
gitea-1.7.0-de-linux-arm64.asc 833 B 01/28/2019 05:42:26 AM
gitea-1.7.0-de-linux-arm64.sha256 93 B 01/28/2019 05:42:27 AM
gitea-1.7.0-de-linux-arm64.xz 30 MiB 01/28/2019 05:42:45 AM
gitea-1.7.0-de-linux-arm64.xz.asc 833 B 01/28/2019 05:42:27 AM
gitea-1.7.0-de-linux-arm64.xz.sha256 96 B 01/28/2019 05:42:28 AM
gitea-1.7.0-de-linux-mips 57 MiB 01/28/2019 05:43:08 AM
gitea-1.7.0-de-linux-mips.asc 833 B 01/28/2019 05:42:38 AM
gitea-1.7.0-de-linux-mips.sha256 92 B 01/28/2019 05:42:38 AM
gitea-1.7.0-de-linux-mips.xz 29 MiB 01/28/2019 05:43:04 AM
gitea-1.7.0-de-linux-mips.xz.asc 833 B 01/28/2019 05:42:45 AM
gitea-1.7.0-de-linux-mips.xz.sha256 95 B 01/28/2019 05:42:45 AM
gitea-1.7.0-de-linux-mips64 60 MiB 01/28/2019 05:43:46 AM
gitea-1.7.0-de-linux-mips64.asc 833 B 01/28/2019 05:42:53 AM
gitea-1.7.0-de-linux-mips64.sha256 94 B 01/28/2019 05:42:53 AM
gitea-1.7.0-de-linux-mips64.xz 30 MiB 01/28/2019 05:43:19 AM
gitea-1.7.0-de-linux-mips64.xz.asc 833 B 01/28/2019 05:42:54 AM
gitea-1.7.0-de-linux-mips64.xz.sha256 97 B 01/28/2019 05:42:54 AM
gitea-1.7.0-de-linux-mips64le 60 MiB 01/28/2019 05:43:49 AM
gitea-1.7.0-de-linux-mips64le.asc 833 B 01/28/2019 05:43:04 AM
gitea-1.7.0-de-linux-mips64le.sha256 96 B 01/28/2019 05:43:05 AM
gitea-1.7.0-de-linux-mips64le.xz 29 MiB 01/28/2019 05:43:28 AM
gitea-1.7.0-de-linux-mips64le.xz.asc 833 B 01/28/2019 05:43:09 AM
gitea-1.7.0-de-linux-mips64le.xz.sha256 99 B 01/28/2019 05:43:09 AM
gitea-1.7.0-de-linux-mipsle 57 MiB 01/28/2019 05:43:49 AM
gitea-1.7.0-de-linux-mipsle.asc 833 B 01/28/2019 05:43:19 AM
gitea-1.7.0-de-linux-mipsle.sha256 94 B 01/28/2019 05:43:20 AM
gitea-1.7.0-de-linux-mipsle.xz 29 MiB 01/28/2019 05:43:37 AM
gitea-1.7.0-de-linux-mipsle.xz.asc 833 B 01/28/2019 05:43:28 AM
gitea-1.7.0-de-linux-mipsle.xz.sha256 97 B 01/28/2019 05:43:29 AM
gitea-1.7.0-de-windows-4.0-386.exe 68 MiB 01/28/2019 05:44:22 AM
gitea-1.7.0-de-windows-4.0-386.exe.asc 833 B 01/28/2019 05:43:38 AM
gitea-1.7.0-de-windows-4.0-386.exe.sha256 101 B 01/28/2019 05:43:38 AM
gitea-1.7.0-de-windows-4.0-386.exe.xz 29 MiB 01/28/2019 05:44:01 AM
gitea-1.7.0-de-windows-4.0-386.exe.xz.asc 833 B 01/28/2019 05:43:47 AM
gitea-1.7.0-de-windows-4.0-386.exe.xz.sha256 104 B 01/28/2019 05:43:47 AM
gitea-1.7.0-de-windows-4.0-amd64.exe 78 MiB 01/28/2019 05:44:47 AM
gitea-1.7.0-de-windows-4.0-amd64.exe.asc 833 B 01/28/2019 05:43:49 AM
gitea-1.7.0-de-windows-4.0-amd64.exe.sha256 103 B 01/28/2019 05:43:49 AM
gitea-1.7.0-de-windows-4.0-amd64.exe.xz 30 MiB 01/28/2019 05:44:10 AM
gitea-1.7.0-de-windows-4.0-amd64.exe.xz.asc 833 B 01/28/2019 05:43:50 AM
gitea-1.7.0-de-windows-4.0-amd64.exe.xz.sha256 106 B 01/28/2019 05:43:50 AM